RTV Stichtse Vecht - Aanleg glasvezel buitengebieden nog ver weg: ‘Op z’n vroegst halverwege 2022 verder met de aanleg’

2021-12-31 13:02:15 By : Mr. Aaron Liu

Stichtse Vecht – De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Stichtse Vecht laat nog even op zich wachten. De vorige aannemer, DELTA Fiber, is eerder dit jaar al gestopt met de werkzaamheden, omdat er een kink in de kabel was. De gemeente voert nu gesprekken met andere partijen.

Snel internet. Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Inwoners in het buitengebied hebben soms zo’n trage verbinding dat Netflixen, grote bestanden versturen en muziek streamen nauwelijks mogelijk is. Daarom werd er in het gebied begonnen met de aanleg van glasvezel. Maar door een kink in de kabel stopte Delta Fiber afgelopen februari met de aanleg.

Voor die aanleg moest namelijk een kabel worden getrokken door zo’n 400 tuinen van inwoners in Ouderkerk, in de provincie Noord-Holland. Een groot aantal tuinbezitters wilde dat niet, waardoor DELTA Fiber stopte met de werkzaamheden. Dat betekende voorlopig geen snel internet voor inwoners uit het buitengebied.

"Er is uitgebreid gekeken naar alternatieve routes om de gebieden tóch aan te sluiten. Helaas brengen nieuwe routes onevenredig veel kosten met zich mee waardoor de aanleg onbetaalbaar wordt", legde Wendy Hemssems van DELTA Fiber vorig jaar uit aan RTV Utrecht. "Ook bij een alternatieve route gaan we tegen dezelfde problemen aanlopen met de gedoogverklaringen." Sindsdien heeft de gemeente Stichtse Vecht zich ingespannen om de aanleg van glasvezel toch te bewerkstelligen.

Maar een gesprek met DELTA Fiberbegin dit jaar heeft niets opgeleverd. Dat laat de gemeente weten. “Delta Fiber wordt niet meer gezien als serieuze partij om glasvezel verder uit te rollen in de buitengebieden. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een viertal marktpartijen. Twee daarvan hebben belangstelling getoond om de aanleg van glasvezel in de buitengebieden over te nemen van Delta Fiber”, laat de gemeente weten.

De verwachting is dat begin volgend jaar met een van de bedrijven een overeenstemming wordt bereikt. Halverwege 2022 zou dan kunnen worden begonnen met de verdere aanleg van glasvezel in de buitengebieden. “Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers die de aanleg kunnen uitvoeren”, zegt de gemeente.

De gemeente werkt samen met de gemeentes De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Woerden. Ook voor inwoners uit die gemeentes laat het snelle internet in het buitengebied dus nog even op zich wachten.

Het pontje tussen Nigtevecht en Nederhorst den Berg is voorlopig uit de vaart. De kabel die het pontje trekt, is vandaag gebroken.

Nadat Delta Fiber eerder aangaf te stoppen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied, wil het nog niet vlotten met snel internet. Stichtse Vecht werkt nu samen met andere gemeenten om te onderzoeken om de aanleg van glasvezel in het buitengebied regionaal te organiseren.

Bij de behandeling van het Verkeers- en vervoerplan bij de werksessie van afgelopen dinsdag, vroegen een aantal insprekers aandacht voor de verkeersveiligheid Herenweg en omgeving. Volgens de insprekers is de veiligheid in het geding.